Serbske ludowe spěwy

Ha spomniš-li na mnje, mój rjany luby

1. Spomnišli na mne, mój rjany luby,
Na naju prjeniše lubosćje?

2. Kak smój so predy tak lubo mjełoj,
Njet pak so čisćje tak pozabyłoj?

3. To ’dže ći, luby, ’šo k rukomaj pšinć,
Zo sy ty zo-mnu tak z falšom mjenił.

4. Zlje so ći pońdže a žel ’džeš mi činić,
Derje ći pońdže a rad’ budu widžić.