Serbske ludowe spiwy

Witajśo

Na toś tom boce nastawa wobšyrna internetowa edicija historiskich zběrkow serbskich ludowych spiwanjow. Prědny, nejwobšyrnjejšy modul jo publikacija Smolerja a Haupta z lětowu 1841 (górnoserbske štucki) a 1843 (dolnoserbske štucki). Wjeliki źěł spiwow njejo źinsa juž powšyknje znaty. Muzikarjam, spiwarjam, komponistam a dalšnym zajmcam se póbitujo how na wšaki part pśistup k toś tomu źěłu kulturnego derbstwa Łužyce. W srjejźi stojitej pśi tom komfort a intuitiwnosć za wužywarja. Njejadna se pótakem wó striktne wědomnostno-kritiske wudaśe.