Serbske ludowe spiwy

Kajcy su to krawcy byli

2. »To nic njejsu krawcy wina,
to su młodźi hólcy wina.«
»Ty d’riš pósłać k lěkarjej,
tón tež pomhać njemóže.«

3. »Lěkar tón ći budźe prajić:
›Z tobu njeje prawje.‹
Jebała sy młodych hólcow,
sama sy so zjebała.«

4. Holčo jara płakaše,
dźerži synka w šórcušku.
»Mjelč a njepłač, lube dźěćo,
mi je tebje samo žel.«

5. »Płakaj, holčo, hišće bóle,
hišće wjele bóle,
trěj sej woči z kamjenjemi,
płakaj hišće bóle.«

6. »Błazna bych ja tola była,
hdy bych płakała,
wjele bóle hišće była,
hdy bych sej je trěła.«