Serbske ludowe spiwy

Daj, daj rědnu Anku na šołstwo!

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstoju pódane.

1. Daj, daj rědnu Anku na šołstwo!
Šołta ma tam styri krowy,
šołta ma tam styri krowy,
wšykne sćelone su.