Serbske ludowe spiwy

Impresum

Bok »serbske-ludowe-spewy.de« pśistupni póstupnje historiske zběrki serbskich ludowych spiwanjow, głownje z 19. stolěśa. Bok jo njekomercielny. Jolic až maśo naraźenja a pokazki, napišćo nam pšosym mejlku.

Jadwiga Kaulfürstowa: koncepcija, wótpisowanje notow a tekstow, lektorizěrowanje

Fabian Kaulfürst: koncepcija, wótpisowanje notow a tekstow, spśigótowanje tekstowych wersijow

Marcin Szczepański: wugótowanje a programěrowanje boka

mějarja boka: Jadwiga Kaulfürstowa, Fabian Kaulfürst

Bok jo wuslědk projekta, ako jo se spěchował pśez sakski fonds »Cyń sobu!«