Serbske ludowe spěwy

Ha hólcy so na kwas hotowachu

2. Swoje sej wotrohi připinachu,
||: do runoh pola so zjězdźowachu. :||

3. Rapaki wyše nich zlětowachu,
||: na nich tak žadławje rapachu. :||

4. Rapaki wyše nich zlětowachu,
||: wulke jim njezbožo wěšćachu: :||

5. Zo b’dźe jim nawoženja z konja padnyć,
||: zo b’dźe sej šiju a hłowu zrazyć. :||

6. Prěnje to hono tam přejědźechu,
||: z konja přec paže jim nawoženja. :||

7. Z konja přec paže jim nawoženja,
||: swoju sej šiju a hłowu zrazy. :||

8. Prěni króć zwony so zazwonichu,
||: njewjesta poča so swatow prašeć: :||

9. »Hdźe maće mojeho nawoženju,
||: zo tu jow nihdźe wón bjez wami njej’?« :||

10. »W nowej je komorje nawoženja,
||: swoju sej hotuje lindyr drastu.« :||

11. Druhi króć zwony so zazwonichu,
||: njewjesta poča so družkow prašeć: :||

12. »Hdźe maće mojeho nawoženju,
||: zo tu jow nihdźe wón mjez wami njej’?« :||

13. »W nowej je komorje nawoženja,
||: wón sej swój swětły mječ připasa.« :||

14. Třeći króć zwony so zazwonichu,
||: njewjesta poča so braški prašeć: :||

15. »Hdźe maće mojeho nawoženju,
||: zo tu jow nihdźe wón bjez wami njej’?« :||

16. »Z konja je padnył twój nawoženja,
||: swoju sej šiju a hłowu zrazył.«

17. »Torhajće ze mnje tu lindyr drastu,
||: běłe te płachty mje wodźěwajće. :||

18. Zo budu žarować lětko a dźeń,
||: w zelenym wěnašku kemši chodźić.« :||

19. W zelenym wěnašku kemši chodźić,
||: na mojoh lubeho nihdy zabyć!« :||