Serbske ludowe spěwy

Dobry wječor, maćerka

2. »Moja dźowka doma njej’,
wona je mi wumrěła,
trudlajdu, talala,
wona je mi wumrěła.«

3. Hólčik zawróći konika,
rajtowaše na kěrchow,
trudlajdu, talala,
rajtowaše na kěrchow.

4. Tři króć kěrchow wobrajt’wa,
na jej’ rowčku pozasta,
trudlajdu, talala,
na jej’ rowčku pozasta.

5. »Što sy mi ty činiła,
zo sy mi ty wumrěła,
trudlajdu, talala,
zo sy mi ty wumrěła?«

6. »Što da na tym swěći chcu?
Wšitcy ludźo na mnje su,
trudlajdu, talala,
wšitcy ludźo na mnje su.«

7. Hólčik zawróći konika,
rajtowaše zasy preč,
trudlajdu, talala,
rajtowaše zasy preč.

8. Konik wjes’le zaskaka,
hólčik zrudnje zapłaka,
trudlajdu, talala,
hólčik zrudnje zapłaka.

9. »Njepłač, njepłač luby mój!
Wšak je w swěći holcow dosć,
trudlajdu, talala,
wšak je swěći holcow dosć.«

10. »Holcow je drje w swěći dosć,
ale žana, kaž ty bě,
trudlajdu, talala,
ale žana, kaž ty bě.«