Serbske ludowe spěwy

Wo ničo so ja njestaram

2. Tam w hajku, w lěsku zelenym,
tam budu dźensa w nocy spać,
fideralala, fiderasasa,
tam budu dźensa w nocy spać.

3. Na moju lubku spominać
tu cyłu dołhu, dobru nóc,
fideralala, fiderasasa,
tu cyłu, dołhu, dobru nóc.

4. Na jeje ličko čerwjene,
na jeje pjeršćeń slěborny,
fideralala, fiderasasa,
na jeje pjeršćeń slěborny.