Serbske ludowe spěwy

Ha w Budyšinku w róžku na rynku

2. Ha we tej mi chěži su zemjenjo třo,
wšitcy w jednoho krónje su,
ha we tej mi chěži su zemjenjo třo,
komm runter mein Gretchen,
wšitcy w jednoho krónje su.

3. Tuž zmolom woni dźěchu ranko won
na rańše třělenje,
tuž zmolom woni dźěchu ranko won,
komm runter mein Gretchen,
na rańše třělenje.

4. Tam třěleć woni dźěchu zwěrinu,
temu kralej hosćinu,
tam třěleć woni dźěchu zwěrinu,
komm runter mein Gretchen,
temu kralej hosćinu.

5. Tuž za nimi wušło bě holičo
rjane běłe čerwjene,
tuž za nimi wušło bě holičo,
komm runter mein Gretchen,
rjane běłe čerwjene.

6. Zo chcyła sej jednoho wobhladaći
mjez tymi zemjanami,
zo chcyła sej jednoho wobhladaći,
komm runter mein Gretchen,
tajkoh swojoh runjeća.

7. Hdyž běše sej jednoho wobhladała
mjez tymi zemjanami,
hdyž běše sej jednoho wobhladała
komm runter mein Gretchen,
tajkoh swojoh runjeća.

8. [...]1

9. Nětk hercy mi rjenje dźěłajće
a wjeseli piskajće,
nětk hercy mi rjenje dźěłajće,
komm runter mein Gretchen,
a wjeseli piskajće.

10. Nětk po jednym rynku k maćerce,
po druhim k lubčičce,
nětk po jednym rynku k maćerce,
komm runter mein Gretchen,
po druhim k lubčičce.

1 W originalu slěduja po słowje »runjeća« wuwostajenske dypki, kotrež móhli na to pokazać, zo njeje zběraćel pobrachowace štučki nańć móhł.