Serbske ludowe spěwy

Trabuj, trabuj štyri brune

2. ||: Do Wósporka přijědźeštaj, :||
stajił konje tam na dwór.

3. ||: Sam je chodźił po hermanku, :||
kupił lubce hermanka:

4. ||: Łochća płatu po tolerju, :||
to je wěsće rjany płat!

5. ||: To b’dźe wjelgen šwarna suknja :||
z tajkim małym wobrubom.

6. ||: Jow maš, moja luba lubka, :||
jow maš twojoh hermanka.

7. ||: Zo b’dźeš ty mi swěrna wostać, :||
hač b’dźemoj kwas hotować.