Serbske ludowe spěwy

Ja sym zrudna, zo móhła wumrěć

2. Ze zrudnosću lehnyć chodźu,
ze zrudnosću stawam zas.

3. Luby tón je daloko,
w cuzym kraju na wójnje.

4. Hdy by wědźał moje mysle,
by mje přišoł tróštować.

5. Wón pak by mi takle prajił:
»Mjelč wšak, njepłač, holičo.

6. Mi je tebje samo’ žel,
twojej’ rjanej’ rjanosće.«