Serbske ludowe spěwy

Steji topoł zeleny

2. Sydał na nim sołobik,
sołobik, tón drobny ptačk,
ho hej,
sołobik tón drobny ptačk.

3. Sołobik leći tam a sem
na holčcyny nowy dwór,
ho hej,
na holčcyny nowy dwór.

4. Na jej’ swětłe woknješko,
na jej’ běłe pósłančko,
ho hej,
na jej’ běłe pósłančko.

5. »Ja ći njesu powěstwa,
zo twój luby wumrěł je,
ho hej,
zo twój luby wumrěł je.«

6. Holčka jara płakaše,
běłej ručce łamaše,
ho hej,
běłej ručce łamaše.

7. »Mjelč wšak, njepłač, holičo,
wšak je w swěće hólcow dosć,
ho hej,
wšak je w swěće hólcow dosć.

8. Hišće wjele šikwańšich
a tež wjele bohatšich,
ho hej,
a tež wjele bohatšich.«

9. »W swěće drje je hólcow dosć,
žadyn tola tajki njej’,
ho hej,
kaž mój luby njebohi.

10. Jara rjany njeběše,
dušne wašnje měješe,
ho hej,
dušne wašnje měješe.«