Serbske ludowe spěwy

W Přišecach słužiła holička

2. ||: Ha z ranja róže šćipaše, :||
z wječora wěncy wiješe.

3. ||: Na hwězdach běše widźiła, :||
zo dołho žiwa njebudźe.

4. ||: Přišło je wopołnocy tam, :||
zo holčo jara schorjeło.

5. ||: »Dźi wšak, mój nano, k tyšerjej, :||
daj mi tam dźěłać nowy kašć.

6. ||: Ja sym na hwězdach widźała, :||
zo dołho žiwa njebudu.«

7. ||: Hdyž rańše zerja horje du, :||
holička ćiše wumrěła.