Serbske ludowe spěwy

Wšitcy panja z wójny ćahnu

2. ||: Naš pan sebi konja wjedźe, :||
ho hej,
konja wjedźe.

3. ||: Na tym konju sedło leži, :||
ho hej,
sedło leži.

4. ||: Na tym sedle pani sedźi, :||
ho hej,
pani sedźi.

5. ||: Ma ta pani złoty pjeršćeń, :||
ho hej,
złoty pjeršćeń.

6. ||: Ma tón pjeršćeń módre woko, :||
ho hej,
módre woko.

7. ||: Přez to woko woda běži, :||
ho hej,
woda běži.

8. ||: Na tej wodźe trawa rosće, :||
ho hej,
trawa rosće.

9. ||: Po tej trawje pawy chodźa, :||
ho hej,
pawy chodźa.

10. ||: Rjana pani pawy pase, :||
ho hej,
pawy pase.

11. ||: Hišće při nich židu předźe, :||
ho hej,
židu předźe.

12. ||: Z teje židy wěncy wije, :||
ho hej,
wěncy wije.

13. ||: Zaduł je tam sćicha wětřik, :||
ho hej,
sćicha wětřik.

14. ||: Wzał je wěnašk do korčmički, :||
ho hej,
do korčmički,

15. ||: Hdźež tam hólcy kóstku hraja, :||
ho hej,
kóstku hraja.

16. ||: Wo wěnc kóstkuja třo bratřa, :||
ho hej,
haj třo bratřa.

17. ||: Młódši wěnc na hłójčku staji, :||
ho hej,
hłójčku staji.