Serbske ludowe spěwy

Šoł je tón hólčik na hermank

2. Ha kupił je sej sukni płat,
po złotym jedyn łochć,
haj tirom tirom tirarara,
po złotym jedyn łochć.

3. Ha šoł je wón tam k’ krawcej z nim,
tom krawcej Nydźanskom,
haj tirom tirom tirarara,
tom krawcej Nydźanskom.

4. Kak móže byći suknička?
Kornar jej faluje,
haj tirom tirom tirarara,
kornar jej faluje.

5. Hdyž njemóže być suknička,
da njech je cholowa,
haj tirom tirom tirarara,
da njech je cholowa.

6. Kak móže byći cholowa?
Kłopka jej faluje,
haj tirom tirom tirarara,
kłopka jej faluje.

7. Hdyž njemóže być cholowa,
da njech je štrympica,
haj tirom tirom tirarara,
da njech je štrympica.

8. Kak móže byći štrympica?
Pjata jej faluje,
haj tirom tirom tirarara,
pjata jej faluje.

9. Hdyž njemóže być štrympica,
da njech je rukajca,
haj tirom tirom tirarara,
da njech je rukajca.

10. Kak móže byći rukajca?
Palc tón jej faluje,
haj tirom tirom tirarara,
palc tón jej faluje.

11. Hdyž njemóže być rukajca,
da njech je lubce lac,
haj tirom tirom tirarara,
da njech je lubce lac.

12. Kak móže byći lubce lac?
Róžk jemu faluje,
haj tirom tirom tirarara,
róžk jemu faluje.

13. Hdyž njemóže być lubce lac,
da njech je zapłata.
Haj tirom tirom tirarara,
da njech je zapłata.

14. Kak móže byći zapłata?
Myš je ju zaćahła,
haj tirom tirom tirarara,
myš je ju zaćahła.

15. To tola njebych nihdy rjekł,
zo myš tak zaćehnje,
haj tirom tirom tirarara,
zo myš tak zaćehnje.