Serbske ludowe spěwy

Šoł je tón prošer z Wuherskej’

2. Prěnju wón wjesku nadeńdźe,
ha ho ha ho ha hej,
prěnju wón wjesku nadeńdźe,
fidra fidrasa sej.

3. Tam hospodu sej prošeše,
ha ho ha ho ha hej,
při jednej młodej knježničce,
fidra fidrasa sej.

4. »Hospodować će derje chcu,
ha ho ha ho ha hej,
mój młody knjez tón doma njej’,
fidra fidrasa sej.

5. Ćisń ty twój měch tam pod ławku,
ha ho ha ho ha hej!
Pój, lehń so ke mni do łoža,
fidra fidrasa sej.«

6. Pani ta poča wołaći,
ha ho ha ho ha hej:
»Stawaj mi horje, prošerjo,
fidra fidrasa sej.

7. Dźi mi z toh mojoh dwora won,
ha ho ha ho ha hej!
Mój młody pan tón domoj dźe,
fidra fidrasa sej.«

8. Prošer wza swój měch na ramjo,
ha ho ha ho ha hej,
a běžeše přec z dwora won,
fidra fidrasa sej.

9. Wón sej tak wjes’le zaspěwa,
ha ho ha ho ha hej,
haj wjesele sej zaspěwa,
fidra fidrasa sej.

10. »Štož wodnjo sej ja wuprošu,
ha ho ha ho ha hej,
to w nocy wšitko přečinju,
fidra fidrasa sej.

11. Při tajkich rjanych knježničkach,
ha ho ha ho ha hej,
na tajkich pěknych hospodach,
fidra fidrasa sej.«