Serbske ludowe spěwy

Z Delnjeje Hórki Katyržinka

2. Bliže hač k Malešecam přiběžała,
na hórku je so tam sydnyła.

3. Nóžki je z hórki dele połožiła,
na Bože słónčko je zhladowała.

4. »Bože to słónčko swěći bliže połnej,
mojej taj synkaj šće snědałoj njejstaj.

5. Jěstaj, mojej synkaj, a snědajtaj,
zo mi wój wulkaj zrosć budźetaj.

6. Zo ’dźetaj słužići kralam, fěrštam,
naposledy Romskemu kejžorej.«