Serbske ludowe spěwy

Tam je dobra hospoda

2. Młódša ta stwu mjećeše,
srěnju stara mać plećeše,
starša z woknom hladaše
swojoh luboh z korčmy dom.

3. »Njehladaj ty z woknješkom,
ale hladaj za zeličkom,
njehladaj za zeličkom,
ale staraj so za šlebjerdku.«

4. Mału chwilku traješe,
luboh z korčmy wjezechu,
wšitkoh zbitoh, rozbitoh,
wšitkoh zbitoh, zranjenoh.

5. Mału chwilku traješe,
luboh k rowu wjezechu,
wšitcy jara płakachu,
lubčička pak najbóle.

6. Luby w kašću wotmołwi:
»Mjelč wšak, njepłač, holičo!
Wšak maš w swěće druhich dosć,
wjele rjeńšich, šikwańšich.«

7. »Mi njej’ na tej rjanosći,
tež nic na tej šikwan’sći,
ale na tej swěrnosći
a tej ćežkej lubosći.«