Serbske ludowe spěwy

Wšitko sym tam widźała

2. »Njestaraj so towarška,
wón tam wčera woraše,
k hejdušce sej woraše,
k ječmjenjej sej brózdźeše.

3. Z tymaj dwěmaj konjomaj,
ze běłymaj šumlomaj:
›Hot won, hot won, konikaj,
mojej běłaj šumjelkaj.

4. Jědźtej pěknje runjewon,
zo wobwody njezworamoj.
Nimo póńdźe lubčička,
ta by so nam wusmjała.‹«