Serbske ludowe spěwy

Ha spomniš-li na mnje, mój rjany luby

1. Spomniš-li na mnje, mój rjany luby,
na naju prěniše lubosće?

2. Kak smój so prjedy tak lubo měłoj,
nět pak so čisće tak pozabyłoj?

3. To ’dźe ći, luby, wšo k rukomaj přińć,
zo sy ty zo mnu tak z falšom měnił.

4. Zlě so ći póńdźe a žel ’dźeš mi činić,
derje ći póńdźe a rad budu widźić.