Serbske ludowe spěwy

Schiliła so wjerjebinka

2. Božko tola, lejdyraško!
hdźe ja krydnu druheho,
de hej,
hdźe ja krydnu druheho?

3. Druheho drje dawno mam,
ale wón mi swěrny njej’,
de hej,
ale wón mi swěrny njej’.

4. Hdyž ja přińdu do korčmy,
do korčmy tam na piwo,
de hej,
da wón rejwa z druhimi.

5. Z druhimi so šenkuje,
ja pak dyrbju zdala stać,
de hej,
hišće ćežko zdychować.