Serbske ludowe spěwy

Jěł je tón łódnik po morju

2. ||: Tam najěł je wón jedyn hród, :||
w tym hrodźe je chcył nócku być.

3. ||: Łódnik tón dźěše do hrodu, :||
tam chodźiła je holička.

4. ||: »Dobry ći wječor, holička, :||
njeje tu žana hospoda?«

5. ||: »Tebje ja njesměm hospodować, :||
to njepřida mi stara mać.«

6. ||: »Hdźe da je twoja stara mać? :||
Ja chcu jej dobre słowo dać.«

7. ||: »Wona je horkach na hrodźe, :||
we jednej nowej komorje.«

8. ||: Hdyž wonaj hišće rěčeštaj, :||
da wona dele běžeše.

9. ||: »Dobry ći wječor, stara mać! :||
Nochceš mje dźensa hospodować?«

10. ||: »Tebje drje chcyła hospodować, :||
ale hdźe ’dźeš ty tola spać?«

11. ||: »Ja chcu při wašej dźowce spać :||
a ju tež sebi k žonje wzać.«

12. ||: »Chceš-li ju sebi k žonje wzać, :||
da móžeš chroble při njej spać.«