Serbske ludowe spěwy

Hale wšo so mi lubi na namaj

2. »Wšak je Bukecy nowa wjes,
we tej wjesce cyrkwička,
we tej cyrkwičce jedyn pop,
wšěch wón ludźi wěruje.

3. Wšěch wón ludźi wěruje,
žanych pjenjez njebjerje,
štož jenož tołste tolerje
ha brancowske šěsnaki.«

4. »Chcemoj mój tam k njemu hić,
njech wón naju zwěruje.«
Popik holčku wěruje,
swěru na nju zhladuje.

5. »Škoda tebje, holička,
zo sy rajtarjej slubjena,
hdy by njed’rjała z rajtarjom preč,
da dyrbjała moja być.«

6. Rajtar sćeže z nóžnjow mječ,
wotća popikej hłójčku preč.
»Tu maš, popiko, twoju mzdu,
zo sy holčku wěrował.«