Serbske ludowe spěwy

Limborčenjo z wójny dom ćehnjechu

2. »Hdźe maće wy mojeho bratřika, ha de ha,
ha zo maće wy jeho konika, ha de ha,
haj konika?«

3. »Twojemu so bratřikej derje dźe, he de he,
ha piwo wón tam, wino šenkuje, he de he,
haj šenkuje.«

4. Hilžička so njemóhła spokojić, hi de hić,
ha běžała do města Gubina, ha de ha,
haj Gubina.

5. Na Gubičan pola přiběža, ha de ha,
ha bratřika tam k šibjeńcy wjedźechu, hu de hu,
haj wjedźechu.

6. »Zastań wšak, haj zastań, ty kato mój, ho de hoj,
ha njech ja z mojim bratřikom porěču, hu de hu,
haj porěču.«

7. »Što ha sy, mój bratřiko, nječinił, hi de hił,
ha zo sy sej ty šibjeńcu zasłužił, hi de hił,
haj zasłužił.«

8. »Fórmanam sym koniki zwupřahał, ha de hał,
ha jednoho sym z mječikom zarubał, ha de hał,
haj zarubał.«

9. Jowle maš ty nětk te pjenjezy, hy de hy,
ha kotrež sym ja sebi zasłužił, hi de hił,
haj zasłužił.«

10. Kup sebi ty drasćičku, kajkuž chceš, he de heš,
ha čerwjenu sej, zelenu njekupuj, hu de huj,
haj njekupuj.

11. Čerwjenu sej zelenu njekupuj, hu de huj,
ha zo budźeš mje žarować lětko a dźeń, he de heń
haj lětko a dźeń.«

12. »Twoje ja te pjenjezy njebjeru, hu de hu,
ha žarować tež tebje njebudu, hu de hu,
haj njebudu.

13. Što da ludźo prajili njebychu, hu de hu,
ha zo ja wobwěšenca žaruju, hu de hu,
haj žaruju.

14. Wjele da ty wozmješ, ty kato mój, ho de hój,
ha zo mi pušćiš mojoh bratřika, ha de ha,
haj bratřika?«

15. »Tři sta mi tych toler wjele njej’, he de hej,
ha zo ći pušću twojoh bratřika, ha de ha,
haj bratřika.«

16. Hilžička te pjenjezy sadźeše, he de he,
ha hač so mi to blido tak zhib’waše, he de he,
haj zhib’waše.

17. Lute te tołste tolerje, he de he,
ha někotre te Limborske šěsnaki, hi de hi,
haj šěsnaki.

18. Kat tón sej te pjenjezy bjerješe, he de he,
ha do kórcneho měcha je sypaše, he de he
haj sypaše.

19. Wućahnyła Hilžička z nóžnjow mječ, he de heč,
ha přeco katej hłójčku wotćała, ha de ha,
haj wotćała.

20. »Jow maš ty, mój kato, tu twoju mzdu, hu de hu,
ha zo sy mi chcył bratřika wobwěsnyć, hy de hyć,
haj wobwěsnyć.«