Serbske ludowe spěwy

Hdźe ha sy běhało

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. »Hdźe ha sy běhało,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»W lěsku běhał, miły panje.«

2. »Što sy tam činiło,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Lisč’ko hrymzał, miły panje.«

3. »Što ’dźeš z listkom činić,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Kozy dawać, miły panje.«

4. »Što ’dźe koza dawać,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Mlóčko dejić, miły panje.«

5. »Što ’dźeš z mlóčkom činić,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Syder tworić, miły panje.«

6. »Hdźe ’dźeš syder činić,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Na tykancy, miły panje.«

7. »Štó ’dźe tykancy jěsć,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Cuzy hólcy, miły panje.«

8. »Što ’dźa potom činić,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Z holcami rejwać, miły panje.«

9. »Kak ’dźa woni rejwać,
jehnjo z kózlikom?«
Dyrdomdejkom!
»Pórcdy, mórcdy, miły panje.«