Serbske ludowe spěwy

Hdźež mi te ćežke wozy jědu

Kedźbu: Spěw wobsahuje antisemitiske motiwy. Wón wozjewi so tu wuraznje jako dokument zahubneho historiskeho antijudaizma.

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Hdźež mi te ćežke wozy jědu,
tam so te rjane holcy wjezu.

2. W prěnim tym wozu cokor, barba,
w druhim tym wozu somot, žida.

3. W třećim tym wozu rjana Hanka.
Jank tón ma konja, Žid ma dwaj.

4. Kotrehož kóń ’dźe bóle běžeć,
tón budźe rjanu Hanku krydnyć.

5. Jankowy konik bóle běži,
tón budźe rjanu Hanku krydnyć.

6. Jank tón ma pjeršćeń, Žid ma dwaj,
Jank tón ma jedyn, Žid ma dwaj.

7. Kotrehož pjeršćeń bóle klinči,
tón budźe rjanu Hanku krydnyć.

8. Jankowy pjeršćeń bóle klinči,
tón budźe rjanu Hanku krydnyć.