Serbske ludowe spěwy

Jěł burik do hole

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Jěł burik do hole,
hladaj jeno, hladaj!

2. Sydom mandlow zloduje,
hladaj jeno, hladaj!

3. Wotročk přińdźe napřećiwo,
hladaj jeno, hladaj!

4. »Njesu nowe powěsće,
hladaj jeno, hladaj,

5. Wot twojej młodej’ mandźelskej’,
hladaj jeno, hladaj!

6. Wona so wala z popikom,
hladaj jeno, hladaj!«

7. Burik tón so rozhněwa,
hladaj jeno, hladaj!

8. Přeco hrabny sekeru,
hladaj jeno, hladaj!

9. Chcyše běžeć na popa,
hladaj jeno, hladaj!

10. Burik pak sej rozmysli,
hladaj jeno, hladaj,

11. Zo móhło zlě wupadnyć,
hladaj jeno, hladaj!