Serbske ludowe spěwy

We wysokich horach

2. W njej so zmyła holička
rjana běła, čerwjena,
how hej,
rjana běła, čerwjena.

3. Do njeje je pušćiła
swój tón pjeršćeń slěborny,
how hej,
swój tón pjeršćeń slěborny.

4. Štóž tam konje napowa,
tón tež pjeršćeń namaka,
how hej,
tón tež pjeršćeń namaka.

5. Hólčik konje napował,
přeco pjeršćeń namakał,
how hej,
přeco pjeršćeń namakał.

6. »Luby, daj mi pjeršćeń zas,
chcu ći dać wěnc zeleny,
how hej,
chcu ći dać wěnc zeleny.«

7. »Da bych jara hłupy był,
hdy bych pjeršćeń za wěnc dał,
how hej,
hdy bych pjeršćeń za wěnc dał.

8. Pjeršćeń tón je slěborny,
wěnac tón je rućany,
how hej,
wěnac tón je rućany.«

9. Wabiła joh wabiła
do tej nowej komorki,
how hej,
do tej nowej komorki.

10. Z piwkom, winkom wopoj’ła,
pjeršćenik jom sćahnyła,
how hej,
pjeršćenik jom sćahnyła.

11. Z woknom dele storčiła,
hišće so jom wusmjała,
how hej,
hišće so jom wusmjała.

12. »Tebje sym ja dawno znał
po twojeji rjanosći,
how hej,
nic po twojej falšnosći.«