Serbske ludowe spěwy

Hołbik tu běłu nóžku ma

2. ||: Jej njerěkachu holička, :||
ale z prawym mjenkom Hanička.

3. ||: »Hotuj so, hotuj, holička, :||
na cuzu zemju, cuzy kraj.«

4. ||: »Z wami sym dawno hotowa :||
na cuzu zemju, cuzy kraj.«

5. ||: Kus dale běchu wujěli, :||
tón běły dwór su najěli.

6. ||: »Mać, wotčiń mi tón běły dwór, :||
staj njewjesće tón złoty stoł!

7. ||: Ja wjezu sebi njewjestu, :||
sam sebi młodu hospozu.«

8. ||: »Njewjez, mój syno, njewjestu, :||
sam sebi młodu hospozu.

9. Wšak sym ja hišće młoda dosć,
chcu twojim kruwkam nadawać
a twoje běłe łožo słać.«

10. ||: Holčka daloko njeběše, :||
to wšitko derje słyšeše.

11. ||: »Maš-li, mój luby, wótry mječ, :||
da móžeš ty mi hłowu sćeć.«

12. ||: »Hdy bych ći dyrbjał hłowu sćeć, :||
da njebych tebje lubo měł.«