Serbske ludowe spěwy

Holička ćehnješe po hodźoch preč

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Holička ćehnješe po hodźoch preč
na swjatoh Šćěpana.

2. Swoje sej jabłučka zwjazowaše
do čistoh rubiška.