Serbske ludowe spěwy

Ja sym zrudna a njesměm prajić

2. Wón je mi dobru nócku zawdał,
to pak njewěm, čehodla.

3. To drje je wěsće tohodla,
zo sym wčera z druhim šła.

4. Z druhim pak ja nic njejsym šła,
ale słowčko sym z nim prajiła.

5. Nětk ja póńdu, hdźež budu wědźeć,
puće a šćežki wšudźe du.

6. Přez to Łobjo, přez to morjo,
wšudźe te zrudne mysle sobu du.

7. Hdy by to mój luby wědźał,
by mje wón přišoł tróštować.

8. To drje wšak wón dawno wě,
ale wo mnje wón wjace njerodźi.