Serbske ludowe spěwy

Holčo, chceš-li naše zwostać

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. »Holčo, chceš-li naše zwostać,
cuzoh kraja nawědźić,
da dyrbiš ty synka podjeć,
přeco čista knježna być.«

2. »Hdyž ja dyrbju synka podjeć,
přeco čista knježna być,
da dyrbiš kolebku dźěłać,
žanoh rěza njerěznyć.«

3. »Hdyž dyrbju kolebku dźěłać,
žanoh rěza njerěznyć,
da dyrbiš ty pjelchi płokać,
bjez mydła a bjez wody.«

4. »Hdyž ja dyrbju pjelchi płokać,
bjez mydła a bjez wody,
da dyrbiš mi hnydom prajić,
hdźe mój młódši bratřik je.«

5. »Hdyž ja dyrbju hnydom prajić,
hdźe twój młódši bratřik je,
da dyrbiš ty wot włosańcy
rjanu, ćeńku židu přasć.«

6. »Hdyž ja dyrbju wot włosańcy
rjanu, ćeńku židu přasć,
da dyrbiš mi bjez křiwizny
dźěłać wrjećeno wot sćiny.«

7. »Hdyž ja dyrbju bjez křiwizny
dźěłać wrjećeno wot sćiny,
da dyrbiš mi hwězdy ličić,
kiž mi swěća na njebju.«

8. »Hdyž ja dyrbju hwězdy ličić,
kiž ći swěća na njebju,
da dyrbiš mi rěbl dźěłać,
zo po nim horje polězu.«

9. »Hdyž ja dyrbju rěbl dźěłać,
zo po nim horje polězeš,
da dyrbiš mi krjepki ličić,
kiž mi dele padaja.«

10. »Hdyž ja dyrbju krjepki ličić,
kiž ći dele padaja,
da dyrbiš mi jamki dźěłać,
zo ’dźa we nich zwostawać.«

11. »Hdyž ja dyrbju jamki dźěłać,
zo ’dźa we nich zwostawać,
da dyrbiš zwěrinu ličić,
kiž we wšitkej holi je.«

12. »Hdyž dyrbju zwěrinu ličić,
kiž we wšitkej holi je,
da dyrbiš mi płoty dźěłać,
zo ’dźa po nich běhaći.«

13. »Tón króć, ale ženje wjace
z rjanej knježnu prawować,
ženje wjace, nihdy wjace
z mudrej knježnu prawować.«