Serbske ludowe spěwy

Hdźež jedyn pupy zešćipa

2. Ta druha jej joh wotwjedźe.
Tam žana lubosć njej’.
Ta lubosć dołho njetraje,
ta bórze zahinje.