Serbske ludowe spěwy

Z wječorka, z wječorka wulka je ćma

2. Žanoho ptačatka słyšeći njej’,
štož jenož drobneho sołobika.

3. Sołobik spěwa, hdyž njewjedro je,
hólčik tón běži, hdyž wjedraško je.