Serbske ludowe spěwy

Z tamneho boka jězora

2. Jedna wušiwa rubiška,
druha pak šórcuški.
Kotraž ’dźe rjeńšo wušiwać,
ta dyrbi moja być.

3. Młódša ta rjeńšo wušiwa,
ta dyrbi moja być,
starša pak dyrbi pódla stać,
na prawdu kedźbować.