Serbske ludowe spěwy

Što tu młodu holcu debuje

2. Što tu młodu holcu debuje?
Jeje wěnašk rućany,
jeje pjeršćeń slěborny,
to tu młodu holcu debuje.

3. Što tu młodu holcu wohidźi?
Jeje ručce mazanej,
jeje nóžce błóćanej,
to tu młodu holcu wohidźi.

4. Što tu młodu holcu wohidźi?
Jeje štrympka roztorhana,
jeje hłójčka njehładźena,
to tu młodu holcu wohidźi.