Serbske ludowe spěwy

Hale hdy by tu była moja towariška

2. Hač je to wěrno, abo njej’,
||: zo je mój luby z druhej dom šoł.« :||

3. »Njewěr wšak to, moja towariška,
||: wón dźě je ze swojim bratrom dom šoł. :||

4. Hišće mój luby k njom praješe:
Što da ty tola tak zahe dom dźeš,
wšak hišće dwanaće biło njej’.«