Serbske ludowe spěwy

Kajcy su to krawcy byli

1. »Kajcy su to krawcy byli,
kotřiž tajki šórc su šili?
Na prědku je krótki,
zezady je dołhi.«

2. »To nic njejsu krawcy wini,
to su młodźi hólcy wini.«
»Ty d’ryš pósłać k lěkarjej,
tón tež pomhać njemóže.«

3. »Lěkar tón ći budźe prajić:
›Z tobu njeje praje.‹
Jebała sy młodych hólcow,
sama sy so zjebała.«

4. Holčo jara płakaše,
dźerži synka w šórcušku.
»Mjelč a njepłač, lube dźěćo,
mi je tebje samo žel.«

5. »Płakaj, holčo, hišće bóle,
hišće wjele bóle,
trěj sej woči z kamjenjemi,
płakaj hišće bóle.«

6. »Błazna bych ja tola była,
hdy bych płakała,
wjele bóle hišće była,
hdy by sej je trěła.«