Serbske ludowe spěwy

Kajcy su to krawcy byli

1. ›Kajcy su to krawcy byli,
›Kotsiž tajki šórc su šili:
›Na prjedku je krótki,
›Zezady je dołhi,‹

2. »To nic nejsu krawcy wini,
»To su młodži hólcy wini.«
›Ty dryš posłać k ljekarej,
›Tón tež pomhać nemóže.‹

3. ›Ljekaŕ tón ći budže prajić:
›Z tobu neje praje.
›Jebała sy młodych hólcow,
›Sama sy so zjebała.‹

4. Holčo jara płakaše,
Džerži synka šórcušku.
»›Melč a nepłač, lube džjećo,
»›Mi je tebe samo žel.‹«

5. ›Płakaj, holčo, hišće bóle,
›Hišće wele bóle,
›Trjej sej woči z kamenemi,
›Płakaj hišće bóle.‹

6. »Błazna bych ja tola była,
»Dy bych płakała,
»Wele bóle hišće była,
»Dy by sej je trjeła.«