Serbske ludowe spěwy

Hdyž mój wujk mi z krawcom běše

2. Ja tam tyknych mandl husy,
hišće połne njejsu.
Ja tam tyknych ćelo do nich,
nětkle běchu połne.