Serbske ludowe spěwy

Ha skočiła holička do zahrody

2. Torhała rutu z korjenjemi,
||: zo je chcyła wěncy wići. :||

3. Kóždemu hólcej po jednym,
||: swojom lubemu po dwěmaj. :||