Serbske ludowe spěwy

Ha hdyž bě tam njedźelku wječor přišło

2. Wšitke su durje nam rozłamali,
||: wšitke su kluče nam rozmjetali. :||

3. Stara mać wječerje warješe,
||: pječene hołbiki z kurjatkami. :||

4. »Jěsće, wy hólcy, a wječerjejće,
||: na naše holcy so njespušćejće. :||

5. Naše te holcy su jara młode,
||: wšitke su dawno preč rozslubjene. :||

6. Jedna je slubjena do horow,
druha je slubjena do Delan,
třeća je slubjena našim hólcam.«

7. »Komu je Hančička slubjena?«
||: »Slubjena Jankej swojemu.« :||