Serbske ludowe spěwy

Ha wudaj so holička, wzmi sej ty mje

2. Kemši ty njebudźeš chodźić trjebać,
to ’dźe ći stara mać naprědować.

3. Wody sej njebudźeš nosyć trjebać,
to ’dźeš sej sylzow napłakać dosć.

4. Drjewa sej njebudźeš rubać trjebać,
to ’dźe ći wo chribjet rozlětać dosć.«

5. »Z lěpšim, haj z lěpšim, ty luby mój,
hewak so žiwa ći zahrjebam.«

6. »Hrjebaj so ty abo njezahrjebaj,
z lěpšim ći tola ja njepřińdu.

7. Chceš-li ty naša nam swakowa być,
da dyrbiš hinaše wašnje měć.«

8. »Waša ja swakowa derje budu,
hinašoh wašnja ja njezměju.«