Serbske ludowe spěwy

Wowčer tam pod hajkom paseše

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Wowčer tam pod hajkom paseše,
o rym, o rym, o rym, o rym,
wowčer tam pod hajkom paseše,
haj paseše.

2. We swojim zelenym kožušku,
o rym, o rym, o rym, o rym,
we swojim zelenym kožušku,
haj kožušku.

3. Nimo tam dźěše wjele ludźi,
o rym, o rym, o rym, o rym,
nimo tam dźěše wjele ludźi,
haj wjele ludźi.

4. Wšitcy sej kłobučki zejmowachu,
o rym, o rym, o rym, o rym,
wšitcy sej kłobučki zejmowachu,
haj zejmowachu.

5. »Waše sej kłobučki njezejmujće,
o rym, o rym, o rym, o rym,
waše sej kłobučki njezejmujće,
haj njezejmujće!«

6. »Njejsy ty žanoho pana syn,
o rym, o rym, o rym, o rym,
njejsy ty žanoho pana syn,
haj pana syn?«

7. »Ja njejsym žanoho pana syn,
o rym, o rym, o rym, o rym,
ja njejsym žanoho pana syn,
haj pana syn.«

8. »Ale sym jednoho wowčerja syn,
o rym, o rym, o rym, o rym,
ale sym jednoho wowčerja syn,
haj wowčerja syn.«

9. Na to bu hólčik popadnjeny,
o rym, o rym, o rym, o rym,
na to bu hólčik popadnjeny,
haj popadnjeny,

10. Do twjerdoh jastwa sadźeny,
o rym, o rym, o rym, o rym,
do twjerdoh jastwa sadźeny,
haj sadźeny.

11. Nan tón tam zastaji połsta wowcow,
o rym, o rym, o rym, o rym,
nan tón tam zastaji połsta wowcow,
haj połsta wowcow.

12. »Za to ći my jeho njedamy,
o rym, o rym, o rym, o rym,
za to ći my jeho njedamy,
haj njedamy.«

13. Mać ta tam zastaji čornej kruwje,
o rym, o rym, o rym, o rym,
mać ta tam zastaji čornej kruwje,
haj čornej kruwje.

14. »Za to ći my jeho njedamy,
o rym, o rym, o rym, o rym,
za to ći my jeho njedamy,
haj njedamy.«

15. Bratr tón tam zastaji ryzy konja,
o rym, o rym, o rym, o rym,
bratr tón tam zastaji ryzy konja,
haj ryzy konja.

16. »Za to ći my jeho njedamy,
o rym, o rym, o rym, o rym,
za to ći my jeho njedamy,
haj njedamy.«

17. Lubka ta zastaji slěborny pjeršćeń,
o rym, o rym, o rym, o rym,
lubka ta zastaji slěborny pjeršćeń,
haj pjeršćeń.

18. »Nětk móž’š ty zaso z jastwa hić,
o rym, o rym, o rym, o rym,
nětk móž’š ty zaso z jastwa hić,
haj jastwa hić.«