Serbske ludowe spěwy

Młynk mlěje …

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Młynk mlěje …
Njewě, hdy su swjatki.

2. Młynk mlěje prosnicu,
njewě hdy su póstnicy.