Serbske ludowe spěwy

Žołta je lilija naju lubosć

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Žołta je lilija naju lubosć,
zelena ruta je naju zrudnosć.

2. Štóž budźe liliju wušćipnyć,
tón budźe lubosće sobu wzać.