Serbske ludowe spěwy

Hdy bych wědźała

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Hdy bych wědźała,
zo ’dźe luby wumrěć,
chcyła jemu ja
dźewjeć smjerćow najeć.

2. Hdy bych wědźała,
zo ’dźe mi wotchorjeć,
chcyła jemu ja
dźewjeć hercow najeć.