Serbske ludowe spěwy

Hohahej, hohahej, lubčička

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. »Hohahej, hohahej, lubčička,
sy da tak twjerdźe ty wusnyła
abo je hewak ći što?«

2. »Twjerdźe drje njejsym ja wusnyła,
||: ćežke so sony mi dźijeja. :||

3. Hdy bych je směła ći powědać,
||: da by ty zrudnje mi zapłakał. :||

4. By běžał staremu nanej dom,
||: by horje wołał toh staroh nana: :||

5. ›Stawajće horje, wy nano mój!
Ja chcu wam něšto powědać
wot mojej’ lubeje lubčički,

6. Wot mojej’ lubeje lubčički,
||: wot mojej’ swěrnišej’ holički.‹ « :||