Serbske ludowe spěwy

Dźens w nocy je pak jara ćma

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Dźens w nocy je pak jara ćma,
||: zo šćežki widźeć njej’. :||

2. Hdyž pak tam přińdźech k holičce,
||: da njemóžach ja k njej. :||

3. Ja pak sej nam’kach rěbl tam,
||: stajich jón do wokna, :||

4. Do toho wokna wysokoh,
||: do wokna zamčitoh. :||

5. Młódša ta horje stawaše
||: a pušća hólcow nutř. :||

6. Starša ju jara swarješe,
||: što pušća hólcow nutř, :||

7. Hač stara mać to wusłyša
||: a poča wołaći. :||

8. Ja pak tam skočich z wokna dele
||: z toh wokna wysokoh. :||

9. Ja pak sej złamach ruce a noze,
tu ruku w ramjenju,
a nohu w kolenu.

10. Ha nihdy wjac tam njepóńdu
||: k tej lubce, holičce. :||