Serbske ludowe spěwy

Spiwał jo spiwał syłojik

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Spiwał jo spiwał syłojik
na jadnej gustej škrjokowince.
Chto ga jo za nim pósłuchał?
Pósłuchał jo ten rědny gólc.

2. »Wšykne te luźe spiju a laže,
ja deb tud chójźiś pó tej muri.
Ja deb tud chójźiś pó tej muri,
za rědnym źowćom glědajucy.

3. Wšykne te źowća rědne su,
jadna pak jo tak nejrědnjejša.
Wšykne te źowća wěnkach su,
jadna ta njama žednogo.«

4. »Och, o mě lejdyr Bóžcycko,
co ga som ja kuli cyniła!
Pjerwjej mógła krydnuś wjercha a grobu,
nět som sebje wzeła pśekupca.«

5. »Mjelc a njepłac, ty rědne źowćo!
Pśekupc ma teke pjenjeze.
Ten móžo kupiś grod a wjažu,
jadno take nowe twarjenje.«